Họ và tên: VŨ KIM ANH
Số báo danh: 350
Năm sinh: 2004
Quê quán: HÀ NỘI
Chiều cao: 172cm
Số đo ba vòng: 88-64-96
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0

Danh sách bình chọn

STT Mã bình chọn Số lượng bình chọn Thời gian