Họ và tên: NGUYỄN THỊ BÌNH
Số báo danh: 109
Năm sinh: 2000
Quê quán: THANH HOÁ
Chiều cao: 175cm
Số đo ba vòng: 83-61-94
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0

Danh sách bình chọn

STT Mã bình chọn Số lượng bình chọn Thời gian
1 84356xxx185 1 14/10/2022 13:38