Họ và tên: DƯƠNG KIM CHI
Số báo danh: 262
Năm sinh: 2000
Quê quán: THÁI BÌNH
Chiều cao: 170cm
Số đo ba vòng: 88-60-94
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0

Danh sách bình chọn

STT Mã bình chọn Số lượng bình chọn Thời gian
1 84903xxx940 1 22/10/2022 20:40
2 84389xxx607 1 22/10/2022 20:39
3 84962xxx222 1 22/10/2022 20:38
4 84912xxx566 1 22/10/2022 20:37
5 84981xxx699 1 22/10/2022 20:21
6 84981xxx699 1 22/10/2022 20:21
7 84981xxx699 1 22/10/2022 20:21
8 84981xxx699 1 22/10/2022 20:20
9 84329xxx036 1 22/10/2022 19:55
10 84989xxx750 1 22/10/2022 19:53