Họ và tên: NGUYỄN THỊ THUỲ CHANG
Số báo danh: 244
Năm sinh: 2003
Quê quán: PHÚ THỌ
Chiều cao: 172cm
Số đo ba vòng: 82-62-90
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0

Danh sách bình chọn

STT Mã bình chọn Số lượng bình chọn Thời gian