Họ và tên: PHẠM THỊ ĐĂNG CHÂU
Số báo danh: 110
Năm sinh: 2003
Quê quán: THÁI BÌNH
Chiều cao: 170cm
Số đo ba vòng: 82-61-90
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0

Danh sách bình chọn

STT Mã bình chọn Số lượng bình chọn Thời gian
1 84973xxx238 1 22/10/2022 20:40
2 84334xxx138 1 22/10/2022 20:40
3 84889xxx338 1 22/10/2022 20:04
4 84985xxx657 1 21/10/2022 18:34
5 84838xxx101 1 18/10/2022 09:31
6 84339xxx110 1 18/10/2022 09:20