Họ và tên: ĐẶNG THUỲ DƯƠNG
Số báo danh: 178
Năm sinh: 2001
Quê quán: TUYÊN QUANG
Chiều cao: 170cm
Số đo ba vòng: 82-62-90
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0

Danh sách bình chọn

STT Mã bình chọn Số lượng bình chọn Thời gian