Họ và tên: BÙI THU THUỶ
Số báo danh: 174
Năm sinh: 2003
Quê quán: THÁI BÌNH
Chiều cao: 173cm
Số đo ba vòng: 82-58-90
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0

Danh sách bình chọn

STT Mã bình chọn Số lượng bình chọn Thời gian
1 84969xxx198 1 22/10/2022 07:08
2 84865xxx557 1 21/10/2022 20:36
3 84977xxx820 1 21/10/2022 20:32
4 84812xxx399 1 21/10/2022 19:50
5 84357xxx436 1 21/10/2022 19:31
6 84387xxx962 1 21/10/2022 19:20
7 84394xxx214 1 21/10/2022 19:07
8 84985xxx657 1 21/10/2022 18:27
9 84325xxx097 1 21/10/2022 17:45
10 84356xxx185 1 21/10/2022 17:33