Họ và tên: NGÔ THỊ CẨM TIÊN
Số báo danh: 151
Năm sinh: 2004
Quê quán: ĐÀ NẴNG
Chiều cao: 170cm
Số đo ba vòng: 85-64-88
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0

Danh sách bình chọn

STT Mã bình chọn Số lượng bình chọn Thời gian
1 MOMO 200 21/10/2022 11:30
2 84985xxx517 1 21/10/2022 08:10
3 84985xxx517 1 21/10/2022 08:10
4 84985xxx517 1 21/10/2022 08:10
5 84985xxx517 1 21/10/2022 08:10
6 84985xxx517 1 21/10/2022 08:10
7 84985xxx517 1 21/10/2022 08:10
8 84985xxx517 1 21/10/2022 08:10
9 84985xxx517 1 21/10/2022 08:10
10 84985xxx517 1 21/10/2022 08:10