Họ và tên: NGUYỄN TƯỜNG VY
Số báo danh: 162
Năm sinh: 2002
Quê quán: HÀ NỘI
Chiều cao: 170cm
Số đo ba vòng: 85-60-90
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0

Danh sách bình chọn

STT Mã bình chọn Số lượng bình chọn Thời gian