Họ và tên: TRỊNH THU HÀ
Số báo danh: 139
Năm sinh: 2003
Quê quán: THANH HOÁ
Chiều cao: 172cm
Số đo ba vòng: 84-62-92
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0

Danh sách bình chọn

STT Mã bình chọn Số lượng bình chọn Thời gian
1 84969xxx662 1 22/10/2022 20:39
2 84969xxx662 1 22/10/2022 20:38
3 84398xxx775 1 10/10/2022 22:22