Họ và tên: NGUYỄN THỊ LINH CHI
Số báo danh: 381
Năm sinh: 2001
Quê quán: THANH HOÁ
Chiều cao: 172cm
Số đo ba vòng: 84-62-90
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0

Danh sách bình chọn

STT Mã bình chọn Số lượng bình chọn Thời gian
1 84327xxx146 1 22/10/2022 20:41
2 84968xxx477 1 22/10/2022 20:41
3 84963xxx368 1 22/10/2022 20:41
4 84963xxx368 1 22/10/2022 20:40
5 84964xxx779 1 22/10/2022 20:40
6 84979xxx576 1 22/10/2022 20:40
7 84362xxx744 1 22/10/2022 20:40
8 84963xxx368 1 22/10/2022 20:40
9 84964xxx779 1 22/10/2022 20:39
10 84975xxx438 1 22/10/2022 20:39