Họ và tên: Đoàn Thị Minh Yến
Số báo danh: 386
Năm sinh: 1998
Quê quán: HẢI PHÒNG
Chiều cao: 169cm
Số đo ba vòng: 84-62-97
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0

Danh sách bình chọn

STT Mã bình chọn Số lượng bình chọn Thời gian
1 MOMO 1 21/10/2022 20:59
2 84835xxx845 1 20/10/2022 08:56
3 84345xxx600 1 19/10/2022 16:53
4 84398xxx184 1 19/10/2022 16:41
5 84977xxx485 1 19/10/2022 16:38
6 84915xxx269 1 19/10/2022 16:16
7 84915xxx269 1 19/10/2022 16:16
8 84985xxx498 1 19/10/2022 09:27
9 84983xxx379 1 19/10/2022 01:35
10 MOMO 40 18/10/2022 14:24